Bil-Han Tekstil San. ve Tic. A.Ş. , üretimde ve tüm işlemlerinde enerji verimliliğini sağlamak amacıyla
öncelikle enerji tüketim ve harcamalarını azaltmayı, uzun vadede çevresel ve ekonomik
sürdürülebilirliğini artırmayı hedefleyen bir kuruluştur.

  • Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla politikaya uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı ve gereken kaynağı sağlamayı,
  • Enerji ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,
  • Tüm paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak  üzere etkin iletişim kurmayı,
  • Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı,
  • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmeyi,
  • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı, yenilenebilir enerji  kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,
  • Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmayı, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmeyi,
  • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamayı,
  • Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm birimlere duyurmayı,  gözden geçirmeyi ve güncelliğini sağlamayı,
  • Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları  sağlamayı,

taahüt etmektedir.