Bil-han Tekstil San. ve Tic. A.Ş olarak, çevreyi, sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olarak
görünüyor, gelecek yaşama en değerli mirasımız olan kaliteli bir hayatı sunabilmek için çevrenin en iyi
şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden ulusal, bölgesel kanun hükümlerine ve
müşterilerimizden gelen çevre ile ilgili düzenlemelere bağlı kalarak,

 •  Çevreyle ilgili kanunlara yükümlü bulunduğumuz tüm yasal mevzuatlara, müşteri
  gerekliliklerine ve diğer şartlara uymaya,
 •  Doğal kaynakları koruyup enerji tüketimini azaltarak enerji, su tüketimi olmak üzere çevresel
  etkileri kontrol altında tutmayı,
 • Sürdürülebilir atık yönetimi ile kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini,
  atıkların geri kazanımına, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda minimize edilmesini
  ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Müşterilerimize ve topluma karşı sorumluluğumuzun ifade olan Çevre Yönetim Sistemlerini
  gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanlarımıza çevre konusunda bilinci artıracak ekip ruhunu geliştirecek katılımlarını artıracak
  şekilde eğitim vermek ve çeşitli faaliyetlerde bulunmayı,
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, resmi kurumlar ve aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlarımız ile
  işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı,
 • Bugünün israfı yarının kıtlığıdır anlayışıyla ham madde ve doğal kaynakların kullanımında
  gereksiz sarfiyatı önleyeceğimizi,

Taahhüt ederiz.